mgr Wiesława Gołąbek

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozofii KUL w 1972 r.  Pracowała przez ok. 20 lat jako psycholog w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Puławach, Białymstoku. Po zdanym egzaminie państwowym uzyskała specjalizację w zakresie psychologa klinicznego. Uczestniczyła licznych kursach i szkoleniach w zakresie pomocy psychologicznej w tym uzależnień, poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, terapii rodzin, psychoterapii. Założyła Poradnię dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi w Białymstoku, gdzie pracowała jako dyrektor i prowadziła terapie grupowe i indywidualne dla rodziców. Pracowała jako terapeuta w Ośrodku Terapii Nerwic w Białymstoku. Prowadziła Prywatny Gabinet Psychologiczny przez 15 lat w zakresie pomocy psychologicznej dla osób między innymi z zaburzeniami odżywiania. Prowadziła ćwiczenia z psychologii społecznej jako asystent na Wydziale Pedagogiki w Uniwersytecie w Białymstoku oraz liczne szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem dla kuratorów sądowych, pracowników sądów. Od ponad 15 lat pracuje w charakterze biegłego sądowego. Współpracuje z instytucjami charytatywnymi jako psycholog podczas obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jest znanym i cenionym ekspertem w terapii osób z zaburzeniami odżywiania.
Image